Welkom op de site voor liefhebbers van het oude boek. Het meest complete online naslagwerk. Hier kunt u zoeken tussen ruim 28.000 titels uit de periode 1550-1850. Vindplaatsen in binnen- en buitenland, collatieformules, vingerafdrukken en informatie over vertalingen. Dit alles ondersteund door ca. 48.000 foto's van titelpagina, frontispice, fingerprintpagina's e.d. In dit elektronische naslagwerk vindt u verwijzingen naar alle nummers van Buisman, Versnel, Waller, Muller, De Vries, Scheepers, Boekenoogen, STCA, Gieles & Plak, Mateboer, Huiskamp, Buijnsters/Buijnsters-Smets, Klaversma-Hannema en Verhoeven&Verkruijsse en de Nederlandstalige nummers van Clemens en Tiele. Van veel nummers worden 'nieuwe' drukken vermeld. Talrijke nieuwe titels zijn opgenomen.

"Het naslagwerk zoals het behoort te zijn!"
Welcome to THE website for old-book fanatics. The most extensive and comprehensive online database in the field. You can go over 28.000 titles published between 1550 and 1850. With information on book locations both national and international, collation formulas, fingerprint pages and all necessary information on translations. All of this is supported by 48.000 photo's of title page, frontispiece, fingerprint pages etc.. In this electronic book of reference, you will find ALL items of Buisman, Versnel, Waller, Muller, De Vries, Scheepers, Boekenoogen, STCA, Gieles & Plak, Mateboer, Huiskamp, Buijnsters/Buijnsters-Smets, Klaversma-Hannema en Verhoeven & Verkruijsse and the Dutch items of Clemens and Tiele. Numerous "new" prints are added as well as a vast number of new titles.

"The book of reference as it ought to be!"

door naar SubRosa                              
door naar SubRosa via Bibliografie