Alfabetische lijst van bekende (naslag)werken op het gebied van Populair Proza waarvan de nummers veelal voorkomen in het programma Sub Rosa:

 • Buijnsters, P.J., Levens van beruchte personen. Over de criminele biografie in Nederland gedurende de 18e eeuw, Utrecht 1980.
 • Buijnsters, P.J., Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw, H&S Utrecht 1984.
 • Buijnsters, P.J., Spectatoriale geschriften, H&S Utrecht 1991.
 • Buijnsters, P.J.
  Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken, H&S Utrecht 1979.
 • Buijnsters, P.J. en Leontine Buijnsters-Smets
  Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800. Zwolle, Waanders Uitgevers, z.j.
 • Buisman J. Fz., M., Dutch Popular Literature. The collection of M. Buisman J. Fz., J.L. Beijers * Achter Sint Pieter 14 * Utrecht 1972.
 • Buisman J. Fzn., M., Populaire Prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans, novellen, verhalen, levensbeschrijvingen, arcadia's, sprookjes. Alphabetische naamlijst door M. Buisman J. Fzn. Met medewerking van F.J. Dubiez en een voorwoord van Prof. Mr. De la Fontaine Verwey. Amsterdam, N.V. Boekhandel en Antiquariaat B.M. Israël
 • Clemens, J.Th.W., Italiaanse boeken in het Nederlands vertaald (tot 1800) Biografie samengesteld door J.Th.W. Clemens met medewerking van J.W. Steenbeek, J.B. Wolters, Groningen 1964.
 • Dronckers, E., Verzameling F.G. Waller. Catalogus van Nederlandsche en Vlaamsche populaire boeken, Den Haag 1936.
 • Van Eeghen, P. van / J.Ph. van der Kellen, Het werk van Jan en Casper Luyken, Amsterdam 1905, 2 dln.
 • Gieles, J.L.M. en A.P.J. Plak
  Bibliografie van het Nederlandstalig narratief fictioneel proza 1670-1700. Bibliography of prose fiction written in or translated into Dutch 1670-1700. Samengesteld door J.L.M. Gieles en A.P.J. Plak. Ingeleid door L.R. Pol, Nieuwkoop, De Graaf Publishers BV 1988.
 • Huiskamp, Frits
  Naar de vatbaarheid der jeugd Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken 1800-1840 Een bibliografische catalogus. Leiden, Primavera Pers, 2000.
 • Klaversma, Nel en Kiki Hannema
  Jan en Casper Luyken te boek gesteld. Catalogus van de boekencollectie Van Eeghen in het Amsterdams Historisch Museum. Hilversum, Verloren 1999.
 • Knuttel, W.P.C.
  Verboden boeken in de Republiek der Vernigde Nederlanden, Den Haag 1914.
 • Leemans, Inge
  Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans 1670-1700, uitgeverij Vantilt 2002.
 • Luza, Bob
  Old & Rare Books, The library of Bob Luza, Amsterdam, A.L. van Gendt & Co., B.V. 1981.
 • Mateboer, J., Bibliografie van het Nederlandstalig narratief fictioneel proza 1701-1800. A bibliography of prose fiction written in or translated into Dutch (1701-1800) Samengesteld en ingeleid door J. Mateboer. Met een woord vooraf door W. van den Berg, Nieuwkoop, De Graaf Publishers 1996.
 • Muller, Frederik, Nederlandse Letterkunde - Populaire Prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe eeuw, Romans en verhalen […], Amsterdam 1893.
 • Scheepers, J.F.M., Catalogus van een zeer belangrijke verzameling fraaie en zeldzame boeken der 16e - 18e eeuw zijnde het eerste gedeelte der bibliotheek van wijlen J.F.M. Scheepers te Rotterdam […], Utrecht 1947
 • Scheepers, J.F.M., Catalogus van een zeer belangrijke verzameling fraaie en zeldzame boeken der 17e - 19e eeuw het tweede gedeelte der bibliotheek van wijlen J.F.M. Scheepers te Rotterdam […], Utrecht 1949
 • STCA, Short-title catalogus van Nederlandstalig populair proza 1670-1830 (in het bijzonder romans) aanwezig in fotokopie of op microfilm op het Instituut voor Neerlandistiek van de Univesiteit van Amsterdam of in origineel aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Samengesteld door de Romanwerkgroep afdeling Verlichting. Universiteit van Amsterdam 1981.
 • Tiele, P.A., Nederlandsche Bibliographie van Land- en Volkenkunde door P.A. Tiele, Amsterdam, Frederik Muller en Comp., 1884
 • Verhoeven, Garrelt & Piet VerkruijsseIovrnael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Descriptieve bibliografie 1646-1996. Onder redactie van […], Walburg Pers Zutphen 1996.
 • Versnel
  A collection of Rarities and curiosities property of a wellknown Dutch collector, J.L. Beijers, Utrecht 1959.
 • Vries, R.W.P. de, Nederlandse Letterkunde. Populaire Prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe eeuw, Romans en verhalen […] voorhanden bij R.W.P. de Vries, Amsterdam 1907.

Onderscheiden genres

Algemeen, Almanak, Astrologie, Astronomie, Biografie, Biologie, Catalogus, Deense literatuur, Dialoog, Diergeneeskunde, Duitse literatuur, Economie, Emblemata, Engelse literatuur, Erotica, Filologie, Filosofie, Franse literatuur, Genre, Geografie, Griekse literatuur, Historie, Huishoudkunde, Italiaanse literatuur, Kerkelijke historie, Kinderboeken, Klassieken, Kunstboek, Latijnse literatuur, Liedboek, Medisch, Natuurlijke historie, Nederlandse literatuur, Opvoedkunde, Periodiek, Politiek, Poëzie, Raadselboek, Recht, Rechtspleging, Reisverhaal, Robinsonade, Scheikunde, Schilderkunst, Schoolboek, Sociologie, Spaanse literatuur, Speelboeken, Taalkunde, Theologie, Tijdsdocument, Toneel, Topografie, Wetenschap (algemeen), Wiskunde, Woordenboek.

Bibliotheken

De vindplaatsen zijn als volgt genoteerd: K.B. - universiteitsbibliotheken in Nederland - openbare bibliotheken in Nederland - KBB - universiteitsbibliotheken in België - openbare bibliotheken in België - bibliotheken in andere landen. Ruimtebesparende afkortingen:
 • GA = Gemeentearchief
 • OB = Openbare Bibliotheek
 • PB = Provinciale bibliotheek
 • SB = Stadsbibliotheek
 • UB = Universiteitsbibliotheek

Alfabetisch
 • Bayrische Staatsbibl. München
 • BFS-Halle
 • Bibl. de l'Arsenal Coll. Rondel
 • Bibl. Ned. Handels-Hogeschool, Den Haag
 • Bibliotheek Naturalis Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden
 • BN Parijs
 • Bodleian Libr. Oxford
 • British Library - St. Pancras Reading Rooms
 • British Museum Library
 • GA Amsterdam
 • GA Den Haag
 • GA Hoorn
 • GA Rotterdam
 • GA Vlissingen
 • GB Rotterdam
 • Harvard University Cambridge, USA
 • HAW - Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel
 • Hubbard Collection, Michigan
 • Instituut voor Maritieme Historie (Marinestaf) Bibliotheek, Den Haag
 • Int.Inf.-centrum en archief voor de vrouwenbeweging, Amsterdam
 • KB - Koninklijke Bibliotheek Den Haag
 • KB Kopenhagen
 • KBB Brussel
 • KMA - Koninklijke Militaire Academie Bibliotheek, Breda
 • Kon. Ned. Leger- en Wapenmuseum
 • Koninklijk Instituut voor de Marine Bibliotheek, Den Helder
 • Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde; Bibliotheek, Leiden
 • Landesbibliothek Hannover
 • Landesbibliothek Oldenburg
 • Manchester Library, Engeland
 • Maritiem Museum "Prins Hendrik" Bibliotheek/Informatiebeheer, Rotterdam
 • MMW – Museum Meermanno-Westreenianum, Den Haag
 • Museum Boerhaave Bibliotheek, Leiden
 • Niedersächsisches Staatsarchiv Göttingen
 • NIWI - Ned. Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten, Amsterdam
 • NSU Göttingen
 • NYPL - New York Public Library, Rare Book Division, USA
 • OB Arnhem. St. Arnhemse Openb. en Geld. Wet. Bibliotheek, Arnhem
 • OB Den Haag, Dienst Openbare Bibliotheek, Den Haag
 • PB Friesland, TRESOAR, Locatie Provinsjale en Buma Biblioteek fan Fryslân, Leeuwarden
 • PB Leiden
 • PB Zeeland, Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg
 • PB 's-Hertogenbosch
 • Petersburg, Rusland
 • Rijksmuseum van Oudheden Bibliotheek, Leiden
 • Rijksprentenkabinet Amsterdam
 • Ruusbroec-genootschap Antwerpen
 • SB Antwerpen
 • SB Brugge
 • SB Haarlem
 • SB Maastricht
 • SOB Kortrijk
 • South African Library Kaapstad
 • Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, Deventer
 • SUB Hamburg
 • Theologische Universiteit Kampen Bibliotheek
 • Theologische Universiteit Vrijgemaakte Gereformeerde Kerken Kampen Bibliotheek
 • TU Delft - Technische Universiteit Delft Bibliotheek
 • UB Antwerpen
 • UB Braunschweig
 • UB Gent
 • UB Göttingen
 • UB Halle
 • UB Leipzig
 • UB Leuven
 • UB Michigan Ann Arbor
 • UB Twente
 • UBA - Universiteit van Amsterdam Universiteitsbibliotheek
 • UBG - Rijksuniversiteit Groningen
 • UBL - Universiteitsbibliotheek Leiden
 • UBM - Universiteitsbibliotheek Maastricht
 • UBN - Katholieke Universiteit Nijmegen Universiteitsbibliotheek
 • UBR - Erasmus Universiteit Rotterdam Universiteitsbibliotheek
 • UBT - Universiteit van Tilburg Bibliotheek
 • UBU - Universiteit Utrecht Universiteitsbibliotheek
 • UBVU - Vrije Universiteit Amsterdam Bibliotheek
 • UvA - Letteren Bibliotheek P.C. Hoofthuis, Amsterdam
 • Vredespaleis Bibliotheek, Den Haag
 • Widener Library (Harvard]

naar SubRosa